Prekogranična saradnja

VI Prekogranični sabor na staroplaninskom prevoju

Povećani fondovi EU za prekograničnu saradnju