Ratni veterani opštine Knjaževac

Predsednik opštine sa ratnim veteranima