Ratni veterani

Predsednik opštine sa ratnim veteranima