Razvoj kozarstva

Za razvoj stočarstva i kozarstva iz opštinskog budžeta 9 miliona