rebalans

U 2019. godini Opština Knjaževac realizuje veliki broj projekata

DOMAĆINSKA POLITIKA: NOVIH 40 MILIONA OPŠTINI KNJAŽEVAC ZA RAZNE AKTIVNOSTI