reka

Smanjuje se opasnost od poplava, nivo Svrljiškog Timoka opada

Postavljena vrećasta brana u koritu Svrljiškog Timoka

Boja Svrljiškog Timoka zabrinula građane

Nema opasnosti od poplava! Nivo Svrljiškog Timoka u opadanju

Poribljavanje staroplaninskih reka