Samnjenje budžeta

Država smanjuje prihode lokalnih samouprava za 8 milijardi dinara