samo…“

Izložba zaostavštine patrijarha Pavla „Svedočim, samo…“