Selo Štitarac

Sa narodnim poslanikom stigao Božić Bata i struja u Štitarcu