Supply companies

Izmirenje duga za službeni telefon po nalogu predsednika Opštine

Direktor Doma kulture spiskao 93.006,64 dinara na službeni telefon

Ko su bili kandidati za direktora Doma kulture?