Turistički potencijal

Stara planina – uspešan zimski turistički centar