Ulica Kaplarova

Teretana na otvorenom u Kaplarovoj ulici