vila katarina

COVID-19 potvrđen u Domu za smeštaj odraslih i starijih, Zavodu za vaspitanje dece i omladine i Gerontološkom centru