Za sutra je zakazana 14. sednica Opštinskog veća opštine Knjaževac sa početkom u 11,00 časova.

Arhivska fotografija
Arhivska fotografija

Na dnevnom redu pred većnicima su se našli predlozi rešenja o utvrđivanju cene kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu, kao i Predlog rešenja o usvajanju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Pravobranilaštvu opštine Knjaževac.

Takođe, većnici će odlučivatii o pojedinačnim zahtevima građana kao i o odobravanju sredstava za projekat „Novogodišnji eko sajam 2016“.