Danas je održana 14. sednica Opštinskog veća opštine Knjaževac.

opstina 20114

Većnici su danas razmatrali Predlog rešenja o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu, kao i preloge Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave i Pravobranilaštva opštine Knjaževac.

Većnici su usvojili i zaključak o odobravanju sredstava za organizaciju „Novogodišnjeg eko sajma“.