Knjaževačke

Broj pregleda

Ignorisano zdravlje ljudi u Knjaževcu?

Da li je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, eksploatacijom krečnjaka na ležištu Jevik, “ignorisalo zdravlje ljudi u Knjaževcu“,  tema je javne rasprave koja će se održati danas u prostorijama SO Knjaževac.

zds

Uvidom u sdržaj Studija o proceni uticaja na životnu sredinu nosioca projekta za eksploataciju krečnjaka kao TKG iz ležišta “Jevik“, Trgovište, Zeleni Knjaževca su u sadržajua Studija uočili da projekat nije sagledao bitne činjenice o zažtitu ljudi i opstanak životne sredine na prostoru predviđenom za eksploataciju.

U Studiju stoji da u ovom području NE POSTOJE VODOTOKOVI. Područje zone otvaranja nalazi se u neposrednoj blizini Trgoviškog Timoka sa tri izvora vode. Voda u ovom području se se eksploatiše. Realizacija projekta ugrozila bi zdravlje stanovništva. Najbliže kuće nalaze se na nekih 300 metara, U STUDIJI STOJI DA SE OBJEKTI ZA STANOVANJE NALAZE NA UDALJENOSTI PREKO 1000 m .

U ovom području rade privredni subjekti čiji rad nije naveden. Veliki deo stanovništva obrađuje zemljište, poseduju bašte ili imaju zasade voća. Eksploatacijono mesto ima veoma loš položaj u odnosu na ružu vetrova, projektom nije dato da je strujanej vazduha ka gradu.

U okolini mesta eksploatacije nalazi se nekoliko škola, tlo je sklono klizištima tako da miniranje može da pokrene aktiviranje klizišta. Mrestilište ribe je na 300 m od postojeće hidroelekrane. Opština Knjaževac je u proteklom periodu osposobila pešački most i planira izgradnju brane na Trgoviškom Timoku i otvaranje sportskih terena za stanovnike ovog dela grada – stoji u saopštenju Zelenih.

ZELENI KNJAŽEVCA POZIVAJU ZAINTERESOVANE DA SE UKLJUŽE U JAVNU RASPRAVU I IZNESU SVOJE MIŠLJENEJ O EKSPLOATACIJI KREČNJAKA U ZONI JEVIKA KOJA ĆE SE ODRŽATI 27.03.2014 U 12h. PROSTORIJAMA SO. KNJAŽEVAC

Povezano

VESTI IZ KATEGORIJE

Radio Bubamara