Uvid u Jedinstveni birački spisak

Broj pregleda

opstina 20114Na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“, broj 104/2009 i 99/2011), odeljka IV Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“, broj 15/2012), Opštinska uprava Knjaževac, izdaje

O B A V E Š T E Nj E

OBAVEŠTAVAJU SE građani opštine Knjaževac sa mestom prebivališta na teritoriji opštine Knjaževac, da mogu izvršiti uvid u Jedinstveni birački spisak – deo za teritoriju opštine Knjaževac i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka, na način i po postupku utvrđenom zakonom, a u vezi predstojećih izbora za izbor odbornika Skupštine opštine Knjaževac, za izbore raspisane za 24. april 2016. godine.

Zahtev za promenu u Jedinstvenom biračkom spisku može podneti svaki građanin ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak, ili je upisan a nema biračko pravo ili nema biračko pravo na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je upisan u birački spisak ili ako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan.

Pripadnik nacionalne manjine ima pravo na upis imena i prezimena u birački spisak i na pismu i prema pravopisu pripadnika nacionalne manjine, odnosno na dvojaki upis imena i prezimena i to prvo ćiriličkim pismom prema pravopisu srpskog jezika, a potom pismom i prema provopisu pripadnika nacionalne manjine.

Deo Jedinstvenog biračkog spiska koji se vodi za opštinu Knjaževac izložen je u zgradi opštine Knjaževac, ulica Miloša Obilića broj 1 i provera podataka upisanih u birački spisak može se izvršiti svakog radnog dana u Opštinskoj upravi Knjaževac, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova, kancelarija broj 10, u skladu sa Zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana, kao i slanjem SMS poruke sa ovim podatkom na broj telefona koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Uvid u Jedinstveni birački spisak i promene mogu se izvršiti najkasnije 08. aprila 2016. godine u 24,00 časova, kada će Jedinstveni birački spisak biti zaključen.

Birači koji su prvi put stekli pravo i birači koji zaključno sa 24. aprilom 2016. godine stiču punoletstvo, birači koji su promenili adresu stanovanja, kao i birači koji na zadnjim izborima nisu mogli da glasaju iz razloga neevidentiranja istih u Jedinstveni birački spisak, potebno je da obavezno izvrše proveru verodostojnosti svog upisa, uz obavezno podnošenje važeće lične karte na uvid.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani.

Nakon zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska, Ministarstvo vrši sve promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) na način i po postupku utvrđenom zakonom.

Zahtev za vršenje promene u biračkom spisku nakon zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska podnosi se Ministarstvu ili Opštinskoj upravi Knjaževac.

Broj:013-10/2016-03 OPŠTINSKA UPRAVA

Dana: 08.03.2016. godine KNjAŽEVAC

K nj a ž e v a c

Povezano

RIK objavio konačne rezultate parlamentarnih izbora

Zatvorena birališta! U Knjaževcu glasalo 62,4%

Do 18h u Knjaževcu glasalo 54,2% birača

IZBORI KNJAŽEVAC 2022: Do 13 časova na birališta izašlo 30,5 odsto

IZBORI 2022: Izlaznost do 10 sati u Knjaževcu 10 odsto

Počelo štampanje listića za predsedničke izbore

VESTI IZ KATEGORIJE

Dan žalosti u Srbiji: Zakonske smernice i kazne

Knjaževac uz učenike Tehničke škole – Projekat „Mladi osluškuju“

Kreće karavan „Budi hrabra – pregledaj se“ 20. i 21. oktobra u Knjaževcu

FK Timočanin poražen u sedmom kolu Srpske lige Istok

Šuštavac: Ozbiljna zarazna bolest goveda, ovaca i koza – Simptomi i preventivne mere

FK ,,Timočanin“ se sprema za izazov protiv ,,Budućnosti“ u 7. kolu Srpske lige Istok

Radio Bubamara Live

Najnovije na portalu

Dan žalosti u Srbiji: Zakonske smernice i kazne

Knjaževac uz učenike Tehničke škole – Projekat „Mladi osluškuju“

Kreće karavan „Budi hrabra – pregledaj se“ 20. i 21. oktobra u Knjaževcu

FK Timočanin poražen u sedmom kolu Srpske lige Istok

Šuštavac: Ozbiljna zarazna bolest goveda, ovaca i koza – Simptomi i preventivne mere

FK ,,Timočanin“ se sprema za izazov protiv ,,Budućnosti“ u 7. kolu Srpske lige Istok