Uvid u Jedinstveni birački spisak

Broj pregleda
Opstina Knjazevac
Opština Knjaževac

Na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“, broj 104/2009 i 99/2011) tačke IV Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“, broj 15/2015), Opštinska uprava Knjaževac, izdaje

O B A V E Š T E Nj E

OBAVEŠTAVAJU SE građani opštine Knjaževac i interno raseljena lica sa mestom boravišta na teritoriji opštine Knjaževac, da mogu izvršiti uvid u Jedinstveni birački spisak – deo za teritoriju opštine Knjaževac i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka, na način i po postupku utvrđenom zakonom, a u vezi predstojećih izbora za predsednika Republike Srbije, raspisanih za 02. april 2017. godine.

Zahtev za promenu u Jedinstvenom biračkom spisku može podneti svaki građanin ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak, ili je upisan a nema biračko pravo ili nema biračko pravo na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je upisan u birački spisak ili ako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan.

Pripadnik nacionalne manjine ima pravo na upis imena i prezimena u birački spisak i na pismu i prema pravopisu pripadnika nacionalne manjine, odnosno na dvojaki upis imena i prezimena i to prvo ćiriličnim pismom prema pravopisu srpskog jezika, a potom pismom i prema pravopisu pripadnika nacionalne manjine.

Deo Jedinstvenog biračkog spiska koji se vodi za opštinu Knjaževac izložen je u zgradi opštine Knjaževac, ulica Miloša Obilića broj 1 i provera podataka upisanih u birački spisak može se izvršiti svakog radnog dana u Opštinskoj upravi Knjaževac, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova, kancelarija broj 10, u skladu sa Zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana, kao i slanjem SMS poruke sa ovim podatkom na broj telefona koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Najkasnije pet dana pre zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska, odnosno do 11. marta 2017. godine građani mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima za predsednika Republike Srbije glasati prema mestu boravišta u zemlji ili inostranstvu.

Uvid u Jedinstveni birački spisak i promene mogu se izvršiti najkasnije do 17. marta 2017. godine u 24,00 časova, kada će Jedinstveni birački spisak biti zaključen.

Birači koji su prvi put stekli pravo i birači koji zaključno sa 2. aprilom 2017. godine stiču punoletstvo, uključujući i interno raseljena lica, birači koji su promenili adresu stanovanja, kao i birači koji na zadnjim izborima nisu mogli da glasaju iz razloga neevidentiranja istih u Jedinstveni birački spisak, potebno je da obavezno izvrše proveru verodostojnosti svog upisa, uz obavezno podnošenje važeće lične karte na uvid.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani.

Nakon zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska, Ministarstvo vrši sve promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) na način i po postupku utvrđenom zakonom.

Zahtev za vršenje promene u biračkom spisku nakon zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska podnosi se Ministarstvu ili Opštinskoj upravi Knjaževac.

Povezano

Većnici usvojili konačne rang liste za 400 učenika i studenata

BUDUĆNOST KNJAŽEVCA: Nagrade i podrška za uspešne studente Knjaževca

Preliminarne rang ilste konkursa za dodelu stipendija na teritoriji opštine Knjaževac

Opština Knjaževac pruža podršku talentima: Svetosavski Konkurs za studente 2023/2024.

Ruralni razvoj u fokusu – Sastanak opštine Knjaževac sa predstavnicima Saveta MZ

Ukinuta vanredna situacija u Knjaževcu

VESTI IZ KATEGORIJE

SERBIAN OPEN – BENCH PRESS U KNJAŽEVCU!

Izborna skupština Udruženja pčelara ,,Lipa“ i predavanje za pčelare 24. februara

Akcija dobrovoljnog davanja krvi 26. februara u Knjaževcu!

Srbija je na pragu epidemije velikog kašlja?

Konkurs za upis u vojne škole traje do 31. marta

Objavljeni novi pravilnici o ocenjivanju osnovaca i srednjoškolaca

Radio Bubamara Live

Najnovije na portalu

SERBIAN OPEN – BENCH PRESS U KNJAŽEVCU!

Izborna skupština Udruženja pčelara ,,Lipa“ i predavanje za pčelare 24. februara

Akcija dobrovoljnog davanja krvi 26. februara u Knjaževcu!

Srbija je na pragu epidemije velikog kašlja?

Konkurs za upis u vojne škole traje do 31. marta

Objavljeni novi pravilnici o ocenjivanju osnovaca i srednjoškolaca