Republički zavod za statistiku saopštio je da je u Srbiji, u periodu januar–jun 2021. godine, broj živorođenih iznosio 28.813.