Republički zavod za statistiku saopštio je da je Info-centar Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. počeo sa radom.