Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da donošenje Pravilnika o metodologiji za obračun neplaćenog kućnog rada predstavlja prvi korak za regulisanje ovog pitanja i dalje postupanje nadležnih državnih organa.