Gavra Aničić

Trgovac i političar, učestvovao u Timočkoj buni, streljan 1883.

Živorad Žiža Vasić

Psiholog, pionir vazduhoplovne psihologije u JRV, preminuo 1966.

Petar Vasić

Učesnik Timočke bune, kasnije pomilovan sa smrtne kazne na robiju.

Ljutomir Đorđević

Heroj Prvog balkanskog rata, odlikovan za hrabrost, umro od rana 1912.

Ljutomir Đorđević

Heroj Prvog balkanskog rata, odlikovan za hrabrost, umro od rana 1912.

Ljutomir Đorđević

Heroj Prvog balkanskog rata, odlikovan za hrabrost, umro od rana 1912.

Ljubomir Božinović

Trgovac, učestvovao u Timočkoj buni, streljan 1883.

Stevan Maksimović

Prvi javni advokat u Knjaževcu, socijalista, delovao u 19. veku.

Sreten Puškar Marković

Socijalistički aktivista, vođa lokalnih radnika i zanatlija, umro 1934.

Nikola Nina Miletić

Jedan od prvih pilota u jugoslovenskom vazduhoplovstvu, poginuo 1926.

Miroslav Mirko Milisavljević

Armijski general, komandovao u Prvom svetskom ratu, umro 1929.

Božidar Mitić

Kapetan, učestvovao u protestima protiv Trojnog pakta, umro 1941.

Aleksa Aca Stanojević

Osnivač Narodne radikalne stranke, politički aktivista, umro 1947.

Dimitrije Kaplar Todorović

Pravnik, antifašistički borac, umro u borbi 1942.

Filip Ferari

Italijanski plemić i filatelista, spasen od streljanja, umro 1917.

Đuro Horvatović

General, učestvovao u ratovima krajem 19. veka, umro 1895.

Okolna Sela

Manifestacije

Turizam