EU

EU će podržati projekte usmerene na razvoj održivog turizma u Knjaževcu

EU uvela novo pravilo za vozače

Reforma javne uprave jedan od tri stuba evropskih integracija

Stigao kontejner za potrebe trijaže – Pomoć EU

U rezoluciji Evropskog parlamenta o Srbiji ,,Zaštita Stare planine“

EU daje punu podrška Knjaževcu u društvenom i ekonomskom razvoju

Mnogobrojni predstavnici ambasada sutra se sastaju sa predsednikom Đokićem

Podrška SKGO Knjaževcu u pripremi emisije municipalnih obveznica

Povećani fondovi EU za prekograničnu saradnju

Projekat BET ON EU: Balkans and Europe Together