Књажевачке

НОВИНЕ

Javna nabavka

JN – Traktor i agregat

Na opštinskom sajtu objavljena je nova javna nabavka male vrednosti – Nabavka traktora. Predmet javne nabavke, broj JN 23/2014 koja se sprovodi u postupku javne

Opširnije »

Javne nabavke na sajtu Opštine

Javna nabavka – ekonomsko osnaživanje izbeglica i interno raseljenih lica kroz dodelu pomoći u građevinskom materijalu. Predmet javne nabavke su dobra- ekonomsko osnaživanje izbeglica i

Opširnije »

Javne nabavke na Opštinskom sajtu

Predmet javne nabavke br. 404/1-14/2014-03 su dobra- računarska oprema. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 30230000- računarska oprema. Konkursnu dokumentaciju kao i Poziv Javne

Opširnije »

Javna nabavka

Opština Knjaževac raspisuje Javnu nabavku male vrednosti dobra – lož ulja za potrebe opštine Knjaževac broj JN 404/1-3/2014-03. Konkursnu dokumentaciju možete ovde – Konkursna dokumentacija Poziv

Opširnije »