javna uprava

Javna uprava mora da prati moderne tokove razvoja

Otvoreni podaci adresnog registra za efikasniju privredu