KAzne

Sankcionisano 253 vozača električnih trotineta

Kako izbeći plaćanje saobraćajnih kazni

Ko ne očisti sneg plaća i do 50.000

Pogledajte kolike će biti kazne za glasnu muziku, tuču, prosjačenje…