Kozarstvo

Kozarstvo isplativa grana stočarstva

Podrška ovčarstvu i kozarstvu na teritoriji opštine Knjaževac

Za razvoj stočarstva i kozarstva iz opštinskog budžeta 9 miliona

Formiranje mini mlekara za preradu kozjeg mleka i sira

Podsticaji za razvoj kozarstva

Konkurs za dodelu subvencija za razvoj ovčarstva i kozarstva