Pokreni se za posao

Održana prezentacija ‚‚Pokreni se za posao“

‚‚Pokreni se za posao“ – prezentacija donatorskog programa

Prezentacija programa „Pokreni se za posao“

Novi nacionalni konkurs je u toku!