Solidarni porez

Vraćaju solidarni porez

Porodiljama će biti vraćen novac uzet kao „solidarni porez“