Књажевачке

НОВИНЕ

Štitarac

Štitarac bez vode

Nedostatak vode za piće i presahli seoski vodovod godinama već otežavaju život stanovnicima sela Štitarac kod Knjaževca. Selo nije priključeno na vodosistem „Sinji vir“, na

Opširnije »