Књажевачке

НОВИНЕ

Broj pregleda

Usvojen finansijski plan i plan nabavki

Na 61. sednici Opštinskog veća, na kojoj je bilo 16 tačaka, između ostalog Opštinsko veće usvojilo je finansijski plan organa opštine i planove nabavki za tekuću godinu.

Opstinsko-vece-Knjazevac

Razmatranje Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan organa Opštine Knjaževac za 2014. godinu, Razmatranje Predloga rešenja o usvajanju Plana nabavki opštine Knjaževac za 2014. godinu, Razmatranje Predloga rešenja o usvajanju Plana nabavki Opštinske uprave Knjaževac za 2014. godinu, Razmatranje Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Predlog za raspisivanje javnih nabavki za 2014. i 2015. godinu, Razmatranje Izveštaja Centralne popisne Komisije o izvršenom popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2013. godine i Predloga odluke o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine, Razmatranje Izveštaja o redovnom godišnjem popisu opštinskih robnih rezervi, Razmatranje plana mera za otklanjanje i ublažžavanje neravnomerne zastupljenosti polova u ovoj godini, Razmatranje Zapisnika upravnog inspektora o drugom kontrolnom inspekcijskom rad nadzoru sprovedenom u Opštinskoj upravi, Razmatranje Izveštaja o radu pomoćnih radnika u mesnim kancelarijama, Razmatranje zahteva za isplatu kamate i predlog za odlučivanje o isplati kamate, Razmatranje predloga cenovnika Narodne biblioteke “Njegoš“, Razmatranje zahteva za naknadu štete od ujeda pasa lutalica i Zapisnika Komisije za utvrđivanje činjenica u vezi podnetih zahteva, Razmatranje zahteva Živković Slavoljuba iz Zaječara za isplatu naknade za korišćenje nepokretnosti u vreme Sabora na Kadibogazu, Razmatranje zahteva Paunović Miroslave iz Knjaževca zaključenje aneksa ugovora o otkupu stana, bile su tačke 61. sednice Opštinskog veća.

Sve tačke dnevnog reda usvojene su, a najviše diskusija bilo je pod tačkama Predlog za raspisivanje javnih nabavki za 2014-tu i 2015-tu godinu  i izveštaj popisne komisije o izvršenom popisu imovine i obaveza.

Zaniljivo je da se na dnevnom redu našla i tačka o naknadi štete od ujeda pasa lutalica.  Tokom 2013. godine opština Knjaževac je isplatila na ime ove naknade štetu od oko 2.500.000,00 dinara.

Povezano

VESTI IZ KATEGORIJE

Radio Bubamara