Књажевачке

НОВИНЕ

Унесите овде текст наслова

Broj pregleda

Škola u Vasilju: Talenat, volja i želja

Učenici osnovne škole ‚‚Vuk Karadžić“ isturenog odeljenja u Vasilju su tokom rada kreativne radionice, koja radi u okviru projekta ‚‚Škola je jaka do poslednjeg đaka“, pokazali talenat kada je u pitanju slobodno pisanje, pisanje o svojoj školi, učiteljici, o svom selu. 

skola-je-jaka-u-vasilju
Novinari readakcije ‚‚Knjaževačke novine“ sa učenicima i učiteljicom u školi u Vasilju

Oni su tokom rada radionice, podeljeni u grupama, radili na temu intervju sa drugoraom/drugaricom, i tom prilikom su za veoma kratko vreme izradili nekoliko intervjua i napisali nekoliko kreativnih pesmica, što je bilo u okviru slobodno rada radionice.

skola-je-jaka-do-poslednjeg-djaka12
Novinari readakcije ‚‚Knjaževačke novine“ sa učenicima i učiteljicom u školi u Vasilju


(Ovi tekstovi su deo projekta ‚‚Škola je jaka do poslednjeg đaka“ koji je sufinansiran iz javnih sredstava Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, a ima za cilj da u skladu sa Zakonom o javnom informisanju doprinese većoj vidljivosti školstva u Opštini Knjaževac, pogotovu na seoskom području, kao i širem informisanju javnosti o ovom kraju).

Povezano

VESTI IZ KATEGORIJE

Radio Bubamara

Najčitanije
sada