Vlada Republike Srbije saopštila je danas da, prema godišnjem izveštaju Svetskog ekonomskog foruma na temu rodne ravnopravnosti, Srbija zauzima 19. mesto u svetu, a ova pozicija predstavlja napredak od 20 mesta u odnosu na prethodnu godinu.