Veće

Većnici usvojili konačne rang liste za 400 učenika i studenata

Izveštaji o ostvarenim rezultatima osnovnih škola pred većnicima

Održana treća sednica Opštinskog veća

Održana nova sednica Opštinskog veća

Većnici verifikovali Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Knjaževac

Održana sednica Opštinskog veća Opštine Knjaževac

Održana sednica Opštinskog veća! Usvojena tri strateška dokumenta

Održana 23. sednica Opštinskog veća u Knjaževcu

Usvojeni programi poslovanja ,,Toplane“ i ,,Standarda“

Usvojeni planovi i programi rada za 2021. lokalnih preduzeća i ustanova

Više novca za agrar, đake i studente!

Održana 39. sednica Opštinskog veća Opštine Knjaževac

Održana 14. sednica Opštinskog veća

Opštinsko veće kao Vlada Srbije, zaseda van sedišta

Održana 114. sednica Opštinskog veća

Održana 107. sednica Opštinskog veća