opstina 20114Predmet javne nabavke br. 404/1-12/2015-02 su dobra – električna energija.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju preuzmite ovde.