Књажевачке

НОВИНЕ

Broj pregleda

56. Sednica Opštinskog veća

Na 54. sednica Opštinskog veća glavna tema bila je “Nacrt rebalansa opštinskog budžeta za 2013. godinu“.

vece-opstine

Povodom izmene zakonske regulative i obimnog smanjenja poreza na zarade, opštinski budžet manji je za više od 100 miliona dinara, što je bio razlog za rebalans.

U nastavku, direktor PU “Bajka“ podneo je Veću izveštaj o radu u 2013. godini i obrazložio plan rada za iduću godinu. Takođe, Opštinsko veće dalo je  saglasnost i na pravilnik o onutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji  ustanove “Bajka“.

Usvojene su izmene i dopune programa Direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju Knjaževca. Po ovoj tački konstatovano je da je ovo preduzeće imalo uštedu po predviđenom planu 53 miliona dinara.

Istog dana odobrena su sredstva Crvenom Kstu za isplatu nadoknade Gerantološkom centru, te da se u iznosu od 1200  evra pomogne   deci osnovne škole Vuk Karadžić, a koja su učestvovala u radu kampa sa decom iz različitih zemalja.

Info & foto: M. Petrović

Povezano

VESTI IZ KATEGORIJE

Radio Bubamara