Centar za socijalni rad „Dr Mihajlo Stupar“ Knjaževac objavljuje poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti.

OPSTINA

Predmet javne nabavke, broj JN 3/2014 od 10.11.2014.godine koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je usluga Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice – obezbeđenje ljudskih resursa (osoblja angažovanog na direktnom radu sa korisnicima – 4 negovateljice) po projektu Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice.

Konkursnu dokumentaciju i poziv možete preuzeti na sajtu Opštine Knjaževac na ovom linku.