Књажевачке

НОВИНЕ

Broj pregleda

Javni poziv za nabavku školskog nameštaja

dubravaOsnovna škola “Dubrava“ u Knjaževcu, ul. Ivana Milutinovića bb, objavila je javni poziv za nabavku male vrednosti, nabavku školskog nameštaja.

Predmet nabavke su školske klupe u količini od 150 komada, školske stolice u količini od 300 komada, katedre za predavače u količini od 10 komada i stolice za predavače u količini od 10 komada.

Šifra iz opšteg rečnika javnih nabavki: 39160000 – školski nameštaj

Rok za dostavljanje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu Uprave za javne nabavke, tj. do petka 20. decembra do 14 časova.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača, obaviće se istog dana sa početkom u 14:30 časova.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviće komisija Naručioca primenom kriterijuma najniže ponuđene cene.

Bliže informacije mogu se dobiti na adresi Naručioca, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 časova, putem kontakt telefona 019/739-606 ,  062/265-861 .

Lice za kontakt : Tanja Aleksić, dipl. pravnik, sekretar škole.

Autor: M. Petrović

Povezano

VESTI IZ KATEGORIJE

Radio Bubamara